Riktlinjer gällande Covid-19

Då vi tycker att det är viktigt för barn att fortsätta röra på sig, känna normalitet så väl som glädje och att slippa oroa sig har vi valt att hålla igång gymnastiken. Samtidigt har vi givetvis vidtagit flertalet åtgärder för att vara en så säker och trygg plats som möjligt.

Nedan följer en lista på vidtagna åtgärder:

  • Vi ytdesinficerar alla handtag och kritiska redskap i våra salar inför våra lektioner.
  • Inga pedagoger med minsta förkylningssymtom kommer att arbeta.
  • Vi inleder varje lektion med att dela ut handsprit.

Vi ber även om följande hjälp från er föräldrar:

  • Håll era barn hemma vid minsta förkylningssymtom – gäller även de medföljande vårdnadshavarna.
  • Kom ombytt och sätt upp håret ordentligt på ditt barn, det minskar händer i ansiktet.
  • Lämning samt hämtning sker i omklädningsrummet där en pedagog hämtar barnen när lektionen börjar. Vi uppmuntrar sedan föräldrar att inte uppehålla sig i omklädningsrum eller hall under lektionen för att undvika trängsel. Om ditt mindre barn verkligen behöver dig nära, prata med ledarna, så löser vi så klart det i dessa enstaka fall. Barnen behöver känna sig trygga på gymnastiken för att kunna utvecklas.