Varför träna gymnastik?

Det spontana svaret på den frågan är naturligtvis: För att det är så roligt! Och det är därför ditt barn vill träna gymnastik. Men det finns naturligtvis en mängd andra argument, sådana som man som förälder kan man se som positiva vid sidan av det faktum att barnen har roligt:

  • Inlärnings- och koncentrationsförmågan ökar.
  • Uthålligheten och förmågan till uppmärksamhet
    och att ta instruktioner stärks.
  • Barnen tränas i social samvaro och samarbete.
  • Rums-, kropps- och tidsuppfattning tränas.
  • Motoriska färdigheter påverkar såväl barnets självuppfattning som andras uppfattning om barnet, och de kan vara till nytta i vardagslivet.