Franchise

Barnens Gymnastikskola är ett franchisebolag som erbjuder en högkvalitativ motorik- och gymnastikträning för barn utan tävlingsmoment i små, ledartäta grupper. Med välutbildade pedagoger med kompetens om motorisk utveckling och gymnastikteknik, såväl som barnets allmänna inlärning vill vi inte bara träna barnets motorik och utveckla dem gymnastikmässigt, utan vår ambition är också att öka den allmänna inlärningen och stärka barnets självkänsla genom reflektion och personlig utveckling.

I vårt kursprogram finns kurser i snäva åldersintervall från de yngsta som går med sina föräldralediga föräldrar genom alla åldrar ända upp i tonåren.

Som franchisebolag drivs Barnens Gymnastikskola helt enligt Lidingö Gymnastikskolas koncept som också är franchisegivaren. Lidingö Gymnastikskola grundades 2003 och har idag över 900 barn i verksamheten på Lidingö och Gärdet i Stockholm. 

Barnens Gymnastikskola finns som uppskattat och framgångsrikt franchise i Nyköping sedan 2017 och i Oxelösund från 2019.

Med Barnens Gymnastikskolas franchisekoncept kommer du som vill jobba med din passion inom motorik, pedagogik, barn, ledarskap och personlig utveckling snabbt nå lönsamhet såväl som uppskattning och vi stöttar dig på vägen till att bygga ditt Barnens Gymnastikskola på din ort!

Tycker du att det låter spännande? Välkommen att höra av dig, så berättar vi mer.

Varför Barnens Gymnastikskola?

 • Vi brinner för att erbjuda barn och deras föräldrar en högkvalitativ verksamhet som hjälper dem att utvecklas både fysiskt och mentalt – den feedback vi får av våra kunder utvecklar oss som individer och företag.
 • Våra kurser är manualstyrda ner på lektionsnivå för att vi ska kunna säkerställa att vi levererar samma höga kvalitet på alla våra kurser.
 • Vi har ett obligatoriskt utbildningsprogram för alla pedagoger för att säkerställa att alla kan leverera på samma kompetensnivå. Vi brinner också för att utveckla unga ledartalanger och erbjuda ett meningsfullt extrajobb.
 • Låga investeringskostnader.
 • Mycket hög kundlojalitet med stor andel återkommande kunder.
 • Små ledartäta grupper i snäva åldersintervall.
 • Vi är varumärkes- och värdegrundsdrivna vilket gör att du bygger gedigna långsiktiga relationer med barn, föräldrar och pedagoger i din verksamhet. Det skapar trygghet och tydlig meningsfullhet såväl som god lönsamhet.

Barnens Gymnastikskola, utbud och support

På våra kurser tränar vi barnens motorik med utgång från gymnastikens grunder samtidigt som de får utlopp för sin rörelseglädje. Vi har små grupper med flera pedagoger för att kunna ge alla barn i gruppen uppmärksamhet och individuellt stöd i utvecklingen.

För barn från 10 månader till 5 år har vi åldersindelade allmänmotoriska kurser som understödjer de nationella riktlinjerna (hos BVC) för barns motoriska utveckling. Från 5 års ålder tar våra tekniska gymnastikkurser vid och barnet får lära sig gymnastiken grunder med truppgymnastik som bas. Även här finns ett antal olika kurser och steg för att barnet ska få utmaning på rätt nivå. Våra pedagoger är alla utbildade inom barngymnastik och har lång bakgrund inom olika idrotter.

 • Kurser för barn från 10 månader upp till ca 14-15 år.
 • Manualstyrda kurser på lektionsnivå.
 • Lägerverksamhet på höst-, sport- och sommarlov.
 • Minst 12 dagar obligatorisk utbildning per läsår för våra pedagoger.
 • Utbildning av ledare i Första Hjälpen för barn (Emergency First Response).

Är du vår nästa franchisetagare till ett Barnens Gymnastikskola?

Du har förmodligen en bakgrund i gymnastikvärlden antingen som tidigare gymnast eller ledare, kanske har du varit starkt engagerad i gymnastik på annat sätt, som förälder eller styrelseledamot. Detta för att du måste ha både kunskap om och förståelse för gymnastikens grunder och vart det leder.

Din professionella profil kan vara olika men en viktig egenskap är ett genuint intresse för människors utveckling i allmänhet och barns i synnerhet. Du tycker det är roligt och berikande att entusiasmera och utbilda både dina ledare och barnen i kursverksamheten. Du har driv, är en naturlig ledare och ett stort mått av självgående. 

Personliga erfarenheter som kan vara ett plus för att älska att driva Barnens Gymnastikskola är kunskap inom marknadskommunikation och varumärke, företagsekonomi, administration, fysiologi, HR, pedagogik, psykologi och sälj. Idag är du kanske marknadskommunikatör, sjukgymnast, lärare, coach eller har personalansvar i vilken bransch som helst, eller så har du en stark önskan om att göra en livstilsförändring och jobba med något meningsfullt som engagerar dig, barns utveckling genom motorik och gymnastik.

Hos oss får barn utlopp för sin rörelseglädje. Vi tränar dem i motorik från gymnastikens grunder. Vi tränar i små grupper för att kunna ge alla barn uppmärksamhet och individuellt stöd i utvecklingen.