Villkor och regler för Barnens Gymnastikskola

1. Anmälan

Anmälan görs på vår hemsida, via mail eller per telefon. Erbjudande om plats mailas till anmälaren. När anmälan bekräftas via länken som bifogas gruppförslaget blir anmälan bindande. Barnens Gymnastikskola förbehåller sig rätten att justera tiden som framgått av gruppförslaget med upp till 10 minuter samt vid behov byta lokal.

Anmälaren är betalningsskyldig gentemot Barnens Gymnastikskola och skall uppge sin hemadress i anmälan, oavsett var barnet är folkbokfört. Vid flytt under pågående period skall den nya hemadressen meddelas till Barnens Gymnastikskola.

För kurserna Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik fortsättning och Gymnastik Avancerad utgår inför höstterminen en anmälningsavgift på 440 kr. Anmälningsavgiften ska betalas i samband med (inom 48 timmar) att man bekräftar anmälan via formuläret.

Villkoren gäller även vid vidareanmälningar under läsåret.

2. Betalning

Betalningen görs till bg 418-4255 (Barnens Gymnastikskola), ange barnets namn och kurskod enligt kallelsen, vilken alltid sänds via mail. Betalningen ska vara oss till handa innan kursstart, förfallodatum framgår av kallelsen till kursen. Vid betalning efter förfallodagen påförs en påminnelseavgift om 60 kr för påminnelse 1 och därefter 60 kr vid påminnelse 2, samt debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Båda påminnelserna skickas till den mailadress som uppgetts vid anmälan. Vid anmälan till pågående kurs skall betalning ske i samband med anmälan (inom 48 timmar).

3. Avanmälan
a) Kurser om åtta tillfällen. Avanmälan måste göras senast två veckor (14 dagar) innan kursstart och sker via mail till nykoping@barnensgymnastikskola.se. Har avanmälan gjorts i tid debiteras ingen avgift. Avanmälan fram till en vecka (13-7 dagar) före kursstart debiteras en avanmälningsavgift om 440 kr, vid avanmälan senare än en vecka (6 dagar eller mindre) före kursstart debiteras full avgift.
b) Kurser om sexton tillfällen. För kurserna Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik fortsättning och Gymnastik Avancerad framgår avanmälningsreglerna av det via mail erhållna gruppförslaget och kallelsen. Vid anmälan till pågående kurs blir anmälan direkt bindande och anmälaren avsäger sig i samband med detta också sin ångerrätt

4. Sjukdom/skada

Sjukdom vid enstaka tillfällen kompenseras ej. Vid längre sjukdom/skada krävs läkarintyg som styrker att gymnastikaktivitet inte är lämplig. Från det datum skadan rapporterats till Barnens Gymnastikskola via mail till återgång på kursen kan kursen frysas och motsvarande andel av kursavgiften (exklusive administrativ avgift om 155 kr) sparas som ett tillgodobelopp för delbetalning till närmast påföljande kursomgång. Tillgodobeloppet är personligt för den skadade gymnasten. Efterdaterade läkarintyg godkännes ej. Läkarintyget skall vara Barnens Gymnastikskola tillhanda senast en månad (max 31 dagar) efter sjuk-/skadeanmälan.

5. Återbetalning

Återbetalning sker endast i de fall där avanmälan skett enligt villkoren för avanmälan. Vid läkarintyg på att kursen inte kan fullföljas kan återstående kursavgift sparas som delbetalning till närmast påföljande kursomgång. Anmälningsavgiften avseende Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik fortsättning och Gymnastik Avancerad återbetalas ej

6. Försäkring

Ditt barn omfattas genom Barnens Gymnastikskola av Folksams Idrottsförsäkring. Detta ger ett grundskydd, men varje familj uppmanas ändå att se över sitt försäkringsskydd

7. Utrustning

På kurserna Gymnastik grundträning, Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik fortsättning och Gymnastik Avancerad har vi krav på gymnastikdräkt/body. Det finns flera alternativ i Lidingö Gymnastikskolas webshop för både pojkar och flickor. Vid beställning i webshopen levererar Barnens Gymnastikskola kläderna till barnets lektion efter överenskommelse. Håret skall vara ordentligt uppsatt. Detta av både instruktions- och säkerhetsskäl.

På övriga kurser ska barnen helst ha på sig gymnastikdräkt/body alternativt tights och t-shirt/linne. Dessa ska inte vara för stora, utan så åtsittande som möjligt. Prova hemma om kläderna sitter kvar på kroppen när barnet är upp och ner. För att kunna se att rörelserna utförs korrekt och för säkerhet vid assistans krävs att kläderna är åtsittande. Det stör också barnens koncentration om det finns onödigt tyg som fladdrar omkring när de gör många motoriska övningar, vilket påverkar säkerheten. Detsamma gäller för balettdräkter med kjolar, vilka inte är lämpliga för gymnastikträning. Långt hår ska vara ordentligt uppsatt med snodd/-ar och hårspännen. Undvik diadem.

Barnen är lämpligast barfota på gymnastiken, om någon form av sko ändå önskas, rekommenderas en tunn sko med gummisula (ej lädersula!), en så kallad hoppsko

8. Åskådare

Föräldrar och andra vuxna får närvara vid lektionerna, men får också gärna lämna sina barn på lektionen. Målet är att barnen ska känna sig trygga och kunna gymnastisera på egen hand och vara koncentrerade. Prova vad som passar ditt barn bäst. Detta varierar över tid och beror på var ditt barn befinner sig i sin utvecklingsfas.

Föräldrar som tittar på ombedes vara tysta under lektionen. Mobiltelefoner skall vara på ljudlöst läge. Behöver man ta ett samtal så gör man det utanför gymnastiksalen. Behöver man sitta och jobba med sin dator görs detta med fördel i omklädningsrummet.

Syskon/kompisar får inte närvara under lektionen. I det fall syskon måste medfölja kan man med fördel vara utomhus eller i omklädningsrummet med syskonet. Detta gäller även spädbarn.

Kurserna Rytmikgymnastik och Mikrogymnastik genomförs tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Tvillingar behöver då ha två vuxna närvarande.

9. Övrigt

Barnens Gymnastikskola förbehåller sig rätten att ändra tid, plats och pedagoger om så blir nödvändigt. För kläder och personliga tillhörigheter ansvaras inte.

Barnens Gymnastikskola erbjuder inte att ta igen missade lektioner. Tid och plats för kursen framgår av kallelsen, det åligger anmälaren att notera tiden som uppges i kallelsen, så att barnet kommer till rätt grupp.

Vänligen meddela via mail om ditt barn inte kan deltaga på första lektionen. Kommande tillfällen behöver man inte höra av sig vid frånvaro, men vet man om att man kommer vara borta nästkommande lektion får man gärna meddela pedagogerna på plats.