PT för barn

Vi har under det senaste läsåret haft en ökande efterfrågan av privat träning i gymnastik, provat och har fått positiv respons på detta. Därför öppnar vi nu upp för att utöver våra kurser också erbjuda privat träning i gymnastik.

Träningen anpassas helt efter barnets behov och önskemål, t.ex. motorisk träning, teknisk gymnastik eller fördjupning i en specifik övning.

Lektionerna hålls i Bryngelstorpsskolans gymnastiksal med någon av våra huvudpedagoger.

Avgift PT barn, 45 min:

1 barn 580 kr
2 barn 750 kr
3 barn 850 kr

Bokning sker via mail eller telefon.
E-post: nykoping@barnensgymnastikskola.se
Telefon: 0155-21 22 27