Kontakt

E-post

nykoping@barnensgymnastikskola.se

Telefon

0155-21 22 27

Adress

Barnens Gymnastikskola
Tingshusplatsen 2
611 32 Nyköping

Bankgiro-nr

418-4255