Gymnastik grundträning, steg 1-4

För barn födda 2012-2016 Här fortsätter vi träna de motoriska grundmomenten, gymnastikens byggstenar, genom redskapsbanor och stationsträning. Vi tränar kroppskontroll, koordination och mod, och övar på alla grundövningar inom gymnastiken. Vi kommer också in på mer specifik gymnastikträning och övar bl a handståenden, plinthopp och trampett. Vi börjar också träna på att ta en lättare koreografi, som är förberedande för fristående. Kursen kräver större koncentrationsförmåga och förmåga att ta till sig muntliga instruktioner än kursen Motorik mot gymnastik. Vi har två åldersgrupper på denna kurs. Gymnastik grundträning för barn födda 2014-2016 och Gymnastik grundträning äldre för barn födda 2012-2013. Gymnastik
Read More

Rytmikgymnastik

För barn födda 2019 – juni 2020 Här får barnen öva på motoriska färdigheter och kropps- och rumsuppfattning i samspel med en förälder. Inlärningen sker med stöd av mycket musik och egen sång, men det är den allmänmotoriska träningen som står i centrum. Barnet behöver kunna gå/springa stadigt och ha en väl fungerande kommunikation med sin förälder. Den vuxne kommer inte att få ut egen träning av lektionen, men förväntas vara delaktig och till stöd för sitt barn som deltar. Se en film från kursen Varje period består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr. Glöm inte att läsa igenom våra
Read More

Anmälan

Varje steg består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr. Kursen Gymnastik grundträning äldre och Gymnastik fortsättning/avancerad består av 16 lektioner och kostar 2.950 respektive 3.110 kr. Glöm inte att läsa igenom våra villkor och regler! Om ni är osäkra på huruvida vår verksamhet passar ert barn är ni välkomna att boka tid för att komma och titta på en lektion! Vi svarar gärna på dina frågor E-post: nykoping@barnensgymnastikskola.se Telefon: 0155-21 22 27
Read More

Villkor och regler för Barnens Gymnastikskola

1. Anmälan Anmälan görs på vår hemsida, via mail eller per telefon. Erbjudande om plats mailas till anmälaren. När anmälan bekräftas via länken som bifogas gruppförslaget blir anmälan bindande. Barnens Gymnastikskola förbehåller sig rätten att justera tiden som framgått av gruppförslaget med upp till 10 minuter samt vid behov byta lokal. Anmälaren är betalningsskyldig gentemot Barnens Gymnastikskola och skall uppge sin hemadress i anmälan, oavsett var barnet är folkbokfört. Vid flytt under pågående period skall den nya hemadressen meddelas till Barnens Gymnastikskola. För kurserna Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik fortsättning och Gymnastik Avancerad utgår inför höstterminen en anmälningsavgift på 440 kr.
Read More

Vår filosofi

I Barnens Gymnastikskola anser vi att fysisk aktivitet är en källa till glädje där inte bara motoriken tränas utan även kroppsuppfattningen, koncentrationsförmågan, rumsuppfattningen och förmågan att kunna ta instruktioner. Varje lektion är uppbyggd på samma sätt, för att säkerställa att alla de olika momenten vi vill träna berörs vid varje tillfälle. Vi har små grupper med flera pedagoger för att kunna ge alla barn i gruppen uppmärksamhet och individuellt stöd i utvecklingen. Lektionen börjar med en kort samling, sedan följer uppvärmning genom lek. Efter det tränar vi rörelse till musik, ibland med en rörelsestödd sång och vid andra tillfällen med
Read More

Kurser för barn

Våren 2021 kan vi erbjuda plats för barn födda 2008 till första halvåret 2019 utan förkunskaper. Det finns sex olika kurser, som är indelade i olika steg. Varje termin består av två perioder/steg. Vi har fyra kursstarter varje läsår. Vårens andra period startar v 13. Varje kurssteg består av åtta lektioner, kursavgift 1.550 kr. Du hittar mer information om alla våra kurser för barn under länkarna här till höger.
Read More

Mikrogymnastik

För barn födda 2018 Här tränar gymnasterna tillsammans med en förälder på sin kropps- och rumsuppfattning. Genom lek och på redskapsbanor övas de allmänmotoriska färdigheterna, och vi tränar på att ta muntliga instruktioner. Den vuxne förväntas vara delaktig då en hel del av övningarna sker i samspel med föräldern, sedan mot slutet av den andra perioden börjar vi också träna på att släppa taget om föräldern, som en förberedelse inför nästa kurs, Minigymnastik. Se en film från kursen Varje period består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr. Glöm inte att läsa igenom våra villkor och regler! Om ni är osäkra
Read More

Minigymnastik, steg 1-4

För barn födda 2017 – 2018 Detta är vår första kurs där gymnasterna tränar utan att ha hjälp av sin förälder. Barnen tränar sin motorik och kroppsuppfattning genom lek och redskapsbanor. Utöver den allmänmotoriska träningen får vi också öva på andra viktiga bitar, så som turtagning, självständighet och att ta instruktioner. Om du tror att ditt barn behöver ha dig som vuxen med på gymnastiken, hänvisar vi till kursen Rytmikgymnastik äldre. Se en film från kursen Varje steg består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr. Glöm inte att läsa igenom våra villkor och regler! Om ni är osäkra på huruvida
Read More

Motorik mot gymnastik, steg 1-4

För barn födda 2016-2017 Här tränar vi motoriska grundmoment genom lek, musik och rörelse. Vi använder redskapsbanor för att träna på rums- och kroppsuppfattning och förbättrar motorik och smidighet. Naturligtvis provar vi på kullerbyttor, plinthopp och annat som hör till gymnastiken. Se en film från kursen Varje steg består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr. Glöm inte att läsa igenom våra villkor och regler! Om ni är osäkra på huruvida vår verksamhet passar ert barn är ni välkomna att boka tid för att komma och titta på en lektion! Vi svarar gärna på dina frågor E-post: nykoping@barnensgymnastikskola.se Telefon: 0155-21 22
Read More

Gymnastik fortsättning

För barn födda 2012-2015 som gått kursen Gymnastik grundträning. Termin 1-2 Här utvecklas de motoriska grundmomenten till fler gymnastiska övningar, med och utan redskap. Träningen ger en bred motorisk grundkunskap såväl som en gedigen grund för att i framtiden kunna träna mer avancerad gymnastik. Kursen ges endast terminsvis och lektionerna är 60 minuter. Termin 3-4 För de barn som gått Gymnastik fortsättning 1-2 terminer. Vi fortsätter att jobba vidare på de mer avancerade övningarna och jobbar utifrån truppgymnastikens grunder. Se en film från kursen Kursen Gymnastik – fortsättning går terminsvis. En termin består av 16 lektioner, kursavgift 3.110 kr. För
Read More