Riktlinjer gällande Covid-19

Då vi tycker att det är viktigt för barn att fortsätta röra på sig, känna normalitet så väl som glädje och att slippa oroa sig har vi valt att hålla igång gymnastiken. Samtidigt har vi givetvis vidtagit flertalet åtgärder för att vara en så säker och trygg plats som möjligt.

Nedan följer en lista på vidtagna åtgärder:

  • Vi ytdesinficerar alla handtag och kritiska redskap i våra salar inför våra lektioner.
  • Inga pedagoger med minsta förkylningssymtom kommer att arbeta.
  • I den mån det är möjligt, utan att det går ut över kvaliteten och säkerheten, håller vi avstånd och undviker direktkontakt mellan barnen.
  • Vi inleder varje lektion med att dela ut handsprit.

Vi ber även om följande hjälp från er föräldrar:

  • Håll era barn hemma vid minsta förkylningssymtom – gäller även de medföljande vårdnadshavarna.
  • Kom inte fler än en vuxen till gymnastiken, för att minska flödet av folk som vistas i våra lokaler.
  • Hjälp ditt mindre barn och påminn ditt större om att tvätta händerna innan lektionen.
  • Sätt upp håret ordentligt på ditt barn, det minskar händer i ansiktet.
  • Vi ber också er föräldrar (som inte går en kurs där vuxna deltar med sina barn) att inte sitta i sal eller omklädningsrum under lektionerna, om inte ditt barn verkligen behöver dig nära. Då löser vi såklart det!