Riktlinjer gällande Covid-19

Då vi tycker att det är viktigt för barn att fortsätta röra på sig, känna normalitet så väl som glädje och att slippa oroa sig har vi valt att hålla igång gymnastiken. Samtidigt har vi givetvis vidtagit flertalet åtgärder för att vara en så säker och trygg plats som möjligt.

Nedan följer en lista på vidtagna åtgärder:

 • Vi ytdesinficerar alla handtag och kritiska redskap i våra salar inför våra lektioner.
 • Inga pedagoger med minsta förkylningssymtom kommer att arbeta.
 • I den mån det är möjligt, utan att det går ut över kvaliteten och säkerheten, håller vi avstånd och planerar så att barnen undviker direktkontakt dem emellan.
 • Vi inleder varje lektion med att hjälpa barnen tvätta händerna samt dela ut handsprit.
 • Pedagogerna använder munskydd vid hämtning och lämning för att öka säkerheten i entrén i kontakten med andra vuxna.

Vi ber även om följande hjälp från er föräldrar:

 • Håll era barn hemma vid minsta förkylningssymtom – gäller även de medföljande vårdnadshavarna.
 • Kom inte fler än en vuxen till gymnastiken, för att minska flödet av folk som är runt våra lokaler.
 • Kom ombytt och sätt upp håret ordentligt på ditt barn, det minskar händer i ansiktet.
 • Lämning samt hämtning sker utomhus. Om ditt mindre barn verkligen behöver dig nära, prata med ledarna, så löser vi så klart det i dessa enstaka fall. Barnen behöver känna sig trygga på gymnastiken för att kunna utvecklas.

Extra åtgärder på kurser där förälder medverkar:

 • Vi ber att den medföljande vuxna använder munskydd. Det kommer även våra pedagoger att göra på dessa kurser. Förbered gärna ert barn på det.
 • Vi har minskat maxantalet på dessa kurser till åtta barn.
 • Vi delar upp oss på två omklädningsrum och håller extra avstånd inne i salen, samt använder handsprit flera gånger under lektionen.